Pasted Graphic page0_3

Vilky

Projekt nabízí k prodeji 12 vilek.

Pasted Graphic


Vilky jsou zděné z tepelněizolačních cihel, jsou umístěné na základových pásech pod nosnými stěnami. Střecha je pultová s plechovou krytinou. Okna a balkónové dveře jsou dřevěné hladké, do obývacího pokoje a ložnice částečně prosklené, ostatní plné.
Zahrady vil mají čtvercový až obdélný tvar. Domy jsou umístěny tak, aby co nejvíce zhodnotily pobytovou plochu zahrady.
Vilky mají dvougaráž+stání na terénu (zatravňovací dlaždice).
Oplocení kombinace plných a"vzdušných" prvků (systémové sloupky, železobetonový prefabrikovaný sokl, výplň z pletiva.
Terasa zámková dlažba (nebo volitelně dřevěná paluba nebo jiný druh dlažby)
Na zahradě jsou navrženy pergoly, dělící stěny u dlážděných teras. Chodníčky jsou ze zámkové dlažby.

Některé vily jsou navrženy ve variantách tzn. že stejný dům může být na přání zákazníka 4+1 nebo 5+1 nebo 5+1 o různých velikostech místností,..

Vily č. 15-17

Na severu: Mají vstupy a vjezdy do dvojgaráže od jihu. Navrhujeme vjezd přisunout co nejblíže východní straně pozemků (3,5m) tak, aby na obývací pokoj v přízemí ústil do zahrady na jihozápadě. Nad garáží by měla být pobytová terasa.

Vila č. 18

V severovýchodním cípu pozemku: navrhujeme zrcadlově k vile č.17 – se zahradou otočenou do klidové polohy u zdi zahrady souseda.

Vila č. 42

Na severovýchodě: má vstup a vjezd do dvojgaráže od severu. Dům přisouváme k severní straně parcely, aby zahrada před obývákem byla na jihu, klidová zahrada na východě, kde sousedí se zdí sousedovy zahrady.

Vily č. 43-47

Mají vstup a vjezd do dvojgaráže od západu. Dům přisouváme k severní straně parcely, aby zahrada před obývákem byla na jihu, klidová zahrada na východě, kde sousedí se zdí či plotem sousedovy zahrady.

Vily č. 48 a 49

Mají parcely delší ve směru sever-jih. Vstup a vjezd do dvougaráže od západu. Domy umisťujeme k severovýchodnímu rohu parcely, aby zahrada byla před jižní a západní stranou domu.Pasted Graphic
Pasted Graphic 1