Pasted Graphicpage0_3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ AREÁLU RODINNÝCH DOMŮ
Středem pozemků bude vedena nová ulice, která na jihu navazuje na ulici K Cikánce, na severu tvoří T a umožňuje tak budoucí napojení na zástavbu na sousedních pozemcích. Přitom je na sousední výstavbě nezávislá.
Výstavbu podél ulice je kombinací řadových a individuálních rodinných domů. Řadové domy jsou na západě: mají vstup, garáž a předzahrádku z východu, obývací pokoj a východ na zahradu na západě. Na severu a východě budou individuální rodinné domy.

Stavební a konstrukční řešení RODINNÝCH DOMŮ
Konstrukční systém - zděný z cihel tepelně izolačních děrovaných, stropy monolitické. Vnitřní nosné stěny zděné z cihel děrovaných, stěna mezi dvěma RD - 2x nosné zdivo (tepelně izolační děrované cihly) + dilatace (vložený polystyrén).
Založení - základové pasy pod nosnými stěnami
Obvodový plášť - fasádní zateplovací systém + omítka, lokálně dřevěný nebo keramický obklad.
Střecha - pultová s plechovou krytinou.
Hydroizolace - proti zemní vlhkosti: asfaltové svařované pásy na podkladním betonu
Podlahy vesměs navrženy jako plovoucí, kromě podlahy garáže.
Okna a balkónové dveře - dřevěné, vnitřní dveře dřevěné hladké, do obývacího pokoje částečně prosklené, ostatní plné.

ZAHRADY RODINNÝCH DOMŮ
Zahrady řadových domů:
Pobytová zahrádka před obývacím pokojem je na západ (mírně k jihu). Její šířka u středních domů je 6,5m, hloubka od 11 do 20m. Krajové domy mají zahradu rozšířenou minimálně o 3,5m, tedy 10 a více metrů širokou. Předzahrádka středových domů je široká 6,5 m, odstup domu od ulice je minimálně 5m, takže před garáží může parkovat automobil.

Zahrady vil:
Mají čtvercový až obdélný tvar. Domy jsou umísťovány tak, aby co nejvíce zhodnotily pobytovou plochu zahrady.
Oplocení bude řešeno kombinací plných a "vzdušných" prvků (systémové sloupky, železobetonový prefabrikovaný sokl, výplň z pletiva).
Kolem domů nebudou okapové chodníky, aby mohla být k domům přisazena popínavá zeleň.

Zpevněné plochy na pozemku domů:

Terasa před obývacím pokojem:
bude dlážděna typově zámkovou dlažbou.

Stání automobilů:
Na každém soukromém pozemku je min. jedno parkovací stání na terénu. Většina domů má stání a vjezd uspořádaný pro stání dvou automobilů.
Řadové domy budou mít jednu garáž a jedno stání na terénu, třípodlažní krajní řadové domy mají dvojgaráž + stání na pozemku. Samostatně stojící domy - vily budou mít dvojgaráž + stání na terénu. Stání před garáží bude provedeno ze zatravňovacích dlaždic, které umožní vsakování dešťové vody.
Pěší chodníček bude ze zámkové dlažby
.

Pasted Graphic 1